Groen afval scheiden is alleen effectief als je daar ook de goede afvalzak voor gebruikt.

Klik op onderstaande ” link “

” Groenafval afvoeren in daarvoor bedoelde GFT afvalzak “

Begin te type en druk Enter om te zoeken