Zie ook ALV vergadering ‘t Raveleyn

Klik op onderstaande ” link

2020   ” Convocatie gecombineerde ALV van VvE De Kanteel- De Kazemat 16 november 2020 “
            ” Agenda gecombineerde ALV VvE De Kanteel-De Kazemat 16-11-2020 “
            ” Agenda ALV VvE ‘t Raveleyn 16-11-2020 “
            ” Overzicht ingekomen- uitgaande stukken 2019 “
            ” Besluitenlijst ALV 16-11-2020 “
            ” HHR van VvE ‘t Raveleyn conceptversie 16-november 2020 ” 
                                      ” Wijzigingen HHR VvE ‘t Raveleyn 16-11-2020 “
            ” Financieel overzicht 2019 blad 1-2 “
            ” Financieeloverzicht 2019 blad 2-2 “
            ” Bijlage Financieel (compleet ) ALV van 16 november 2020 “

2020   ” Discussiebord Trello overzicht ALV’s november-2020-t-raveleyn-9-en-16-november- trello “
           ” Vergadering voorzitter tijdens-alv-vve-de-kanteel-en de-kazemat-16-november-2020-van-19.20-tot-21.00-uur-trello “
           ” Notulen ALV van VvE de Kanteel 16 november 2020 “
           ” Rondvraag van eigenaars- op-deze-kaart-ingevuld-voor-alvs-november-2020-t-raveleyn-9-16-november-trello “
                 “Besluit-01       mogelijkheid-om-digitaal-te-stemmen-alvs-november-2020-t-raveleyn-9-16-november-trello “
                 “Besluit-02       digitaal-vergaderen-toehoorder informant-on-alvs-2020-t-raveleyn-9-16-november-trello “
                 “Besluit-03       vaststelling-definitief-huishoudelijk-reglement-on-alvs-2020-t-raveleyn-9-16-november-trello “
                 “Besluit-04       decharge-bestuur-2019-en-vaststellen-jaarstukken-alv-2020-t-raveleyn-9-16-november-trello “
                 “Besluit-05       kascommissie-2020-e.v.-on-alvs-november-2020-t-raveleyn-9-en-16-november-_-trello “
                 “Besluit-06       voorschot-servicekosten-2021-on-alvs-november-2020-t-raveleyn-9-en-16-november-_-trello “
                 “Besluit-07       vervanging-aed-on-alvs-november-2020-t-raveleyn-9-en-16-november-_-trello “
                 “Besluit-08       begroting-2021-t_m-2023-on-alvs-november-2020-t-raveleyn-9-en-16-november-_-trello “
                 “Besluit-09       overschrijding-begroting-on-alvs-november-2020-t-raveleyn-9-en-16-november-_-trello “
                 “Besluit-10       jaarlijkse-besluiten-incasso-en-rechtsbijstand-on-alvs-2020-t-raveleyn-9-16-november-trello “
                 “Besluit-11       gedrag-eigenaar-h43-en-besluiten-opvolging-on-alvs-2020-t-raveleyn-9-16-november-trello “

2020    ” Toestemming juridische procedure tegen T.R.Jonker Kanteel-Kazemat-‘t Raveleyn “
            ” VvE De Kazemat akkoord verklaringen ALV ‘t Raveleyn 04-12-2020 “
            ” Besluit ALV 04-12-2020 inzake “Juridische stappen tegen T.R.Jonker “

Begin te type en druk Enter om te zoeken