01 juni 2021

Dit document geeft een uiteenzetting van de mogelijke gevaren bij het stallen van scootmobielen in woongebouwen.
Aan de hand van wettelijke voorschriften worden (on)mogelijkheden bij het stallen van scootmobielen nader toegelicht.

Het VvE bestuur zal de kwestie “Stalling scootmobielen” met de eigenaars bespreken zodra daar weer de gelegenheid toe is.
Aan de hand van de dan genomen ALV besluiten zullen er éénduidige afspraken worden vastgelegd voor VvE ‘t Raveleyn.

Klik op onderstaande “link”

” Reglement / voorschriften m.b.t. brandbeveiliging en stallen scootmobielen “

Begin te type en druk Enter om te zoeken