Op maandag 09 november worden er ALV vergaderingen voor de VvE’s gehouden.   Het bestuur rekent ondanks de corona-crisis op een grote opkomst.

De besturen van alle vier VvE’s van appartementencomplex ‘t Raveleyn hebben besloten om, met verwijzing naar de tijdelijk maatregelen in het kader van Covid-19, de vergadering als een digitale vergadering te houden zoals VvE De Citadel  ook in juli van dit jaar met succes heeft gedaan.
Dat betekent dat er géén van de ALV’s van de VvE’s  ‘t Raveleyn op locatie (Frielink) worden gehouden waar u bij aanwezig kunt zijn.

De diverse benodigde documenten kunt u vinden op de website onder tabblad “Vergaderingen”

de VvE besturen

Begin te type en druk Enter om te zoeken