Op vrijdag 7 september 2018 om 14.00 uur bij Frielink

De Commissie 2017, die het bestuur helpt en adviseert bij de fusie van de vier VvE’s, heeft concept-documenten opgesteld, die door het bestuur aan de eigenaars ter bespreking zullen worden voorgelegd.

Op vrijdag 7 september 2018 om 14.00 uur bij Frielink houden we een informatiesessie voor geïnteresseerde eigenaars.
Laat u even een het secretariaat, mevrouw L.Stoteler, weten of u komt? Er hoeft geen machtiging afgegeven te worden want er wordt niet gestemd.

Voor betreffende stukken / informatie zie tabblad NIEUWS.

 

 

 

Begin te type en druk Enter om te zoeken