De VvE houdt als regel aan dat de reserves worden weggezet op spaarrekeningen.

Eigenaren van een appartementsrecht zijn automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en betalen periodiek servicekosten.
De VvE betaalt hiermee allerlei algemene kosten die gemaakt worden voor het appartementsgebouw, zoals voor verzekering, tuinonderhoud, verlichting van algemene ruimtes en dergelijke.
Daarnaast bouwt de VvE reserves op om periodiek groot onderhoud te bekostigen, zoals schilderwerk en reparatie, of vervanging van bepaalde installaties.

De eigenaren hebben als lid van de VvE een aandeel in het vermogen van de VvE.
Dit is een vermogensrecht dat valt bij de belastingdienst in de categorie ‘overige bezittingen’ van box 3, waarvoor in 2024 een forfaitair rendement geldt van 6,04%.
Terwijl de VvEdeze reserves in de regel aanhoudt op een spaarrekening. Het aandeel in het vermogen van de VvE wordt daarom voortaan gerekend tot de categorie ‘banktegoeden’.
Daarvoor geldt een forfaitair rendement dat wordt afgeleid van het gemiddelde rendement op kortlopende deposito’s.
Dat sluit beter aan bij het rendement op een spaarrekening.
De maatregel krijgt terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

Begin te type en druk Enter om te zoeken